Theo tổ chức lao động thế giới thì có khoảng 20% mắc suy nhược thần kinh. Tại Việt Nam, do sự phát triển của xã hội, chúng ta ngày càng phải tiếp nhận nhiều thông tin để theo kịp với thời đại, vì vậy số người có thể mắc phải suy nhược thần kinh khoảng 52%