Giao lưu trực tuyến ngày 25/12/2013: Phương pháp chẩn đoán và điều trị suy nhược thần kinh. Với sự tham gia của GS.TS. Lê Đức Hinh - Chủ tịch Hội thần kinh Việt Nam.