Trường hợp bị mất ngủ mới xảy ra và trong thời gian ngắn thì sẽ được xếp vào loại mất ngủ nhẹ hay mất ngủ tạm thời. Do đó, sử dụng Kim Thần Khang là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp. Lắng nghe phân tích chi tiết của chuyên gia Trần Nguyên Ngọc qua video sau.