-Tư vấn sức khỏe trên VTV Đà Nẵng - Kim Thần Khang tốt cho sức khỏe thần kinh tâm thần - hân hạnh tài trợ chương trình này. - http://suynhuocthankinh.co/