Xã hội phát triển đồng nghĩa với việc những áp lực trong công việc, cuộc sống tăng lên. Những người không thể thích nghi được với sự căng thẳng, áp lực này thường gặp phải chứng rối loạn lo âu. Để hiểu rõ những ảnh hưởng của bệnh, hãy theo dõi video sau!