Hiện nay, số lượng người cao tuổi ở Việt Nam không ngừng gia tăng. Cùng với sự già hóa của dân số là sự gia tăng các bệnh thực thể. Bên cạnh đó, các rối loạn tâm lý cũng là "bạn đồng hành" của những người cao tuổi. Rối loạn lo âu và trầm cảm chính là một t