Suy nhược thần kinh là bệnh phổ biến trong xã hội hiện đại. Theo đó, việc chữa suy nhược thần kinh đòi hỏi phải có sự kiên trì trong thời gian dài. Trong đó sử dụng sản phẩm Kim Thần Khang đang được nhiều người tin tưởng lựa chọn.