Kim Thần Khang được đánh giá cao tại Hội nghị khoa học thường niên của Hội tâm thần học Việt Nam. Lắng nghe phân tích của PGS.TS Trần Văn Cường - Chủ tịch hội tâm thần học Việt Nam qua video sau.