Tình trạng mất ngủ do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên. Nếu không được điều trị đúng cách sẽ dẫn đến nhiều mối nguy hại có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, chất lượng công việc và cuộc sống. Vậy nguyên nhân gây mất ngủ là gì?