Nguyên nhân gây bệnh mất ngủ có thể là những bệnh lý khác trong cơ thể, các bệnh lý này khiến cho người bệnh có suy nghĩ bi quan đến tương lai của mình, họ lo lắng và từ đó dễ dẫn đến mất ngủ. Hãy lắng nghe chi tiết câu trả lời của chuyên gia Lâm Tứ Trung