Ngủ quá nhiều cũng là một dạng của rối loạn giấc ngủ. Giấc ngủ trung bình của một người trưởng thành là từ 7 - 8 tiếng mỗi ngày. Rối loạn giấc ngủ có nhiều triệu chứng khác nhau. Do đó, hãy lắng nghe phân tích của chuyên gia Trần Nguyên Ngọc qua video sau.