Mệt mỏi có phải là dấu hiệu của suy nhược thần kinh không? Cách phân biệt mệt mỏi do suy nhược thần kinh và mệt mỏi bình thường khác nhau như thế nào? Hãy lắng nghe chi tiết giải đáp của Chuyên gia Nguyễn Hồng Hải qua video này.