Bệnh mất ngủ ở người cao tuổi với những biểu hiện như ngủ sớm và dậy sớm. Với trường hợp này, nếu cứ duy trì sẽ trở thành thói quen và để lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Để hiểu rõ hơn, hãy lắng nghe phân tích của chuyên gia Lâm Tứ Trung.