Như chúng ta đã biết giấc ngủ có vai trò rất quan trọng đối với cuộc đời của chúng ta. Để trả lời câu hỏi mất ngủ là gì chúng ta cần biết được thời gian ngủ và chất lượng ngủ ở mỗi độ tuổi. Lắng nghe phân tích của chuyên gia Trần Nguyên Ngọc qua video sau