Mất ngủ kéo dài với mỗi người đều có một đặc điểm riêng. Nếu có cảm giác không thoải mái, bứt rứt thì cần phải điều trị sớm. Như vậy, tùy thuộc vào tình trạng bệnh mà cân nhắc việc điều trị. Lắng nghe phân tích của chuyên gia Lâm Tứ Trung qua video sau.