Những người bị mất ngủ dài ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, suy giảm trí nhớ, giảm năng suất làm việc. Dần dần cơ thể sẽ gầy mòn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, cuộc sống.