Để cải thiện tình trạng mất ngủ kéo dài, các bác sĩ sẽ khám trực tiếp, đưa ra phác đồ điều trị cụ thể với từng người. Để hiểu rõ hơn, hãy lắng nghe chuyên gia Phan Nguyên Huy và chuyên gia Trần Nguyên Ngọc.