KIM THẦN KHANG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN HỘI TÂM THẦN HỌC VIỆT NAM 2020 Đăng lúc: 10/11/2020 - 08:50
Ngày 30/10/2020, Hội nghị khoa học thường niên của Hội tâm thần học Việt Nam đã diễn ra với sự tham gia của hơn 200 chuyên gia, bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực Tâm thần kinh Trong Hội nghị lần này, KIM THẦN KHANG đã được giới chuyên gia đánh giá cao.
Chia sẻ:
Đánh giá:

Nguyễn Quỳnh Trang
Vừa đặt hàng thành công
0974058xxx