Chị Niên ở Hải Dương mắc phải tình trạng mất ngủ suốt 5 - 6 năm nay, mỗi đêm chỉ ngủ được 3 -4 giờ. Sau đó, chị bị mất ngủ trắng đêm, luôn mệt mỏi, lo lắng, sợ chết,... Và rồi chị đã tìm được cách cải thiện tình trạng của mình sau 3 tháng!