Sản phẩm Kim Thần Khang với thành phần chính là cao hợp hoan bì, đã được nghiên cứu lâm sàng về tác dụng và hiệu quả trong hỗ trợ điều trị trầm cảm. Lắng nghe phân tích của GS. TS Nguyễn Văn Thông về công dụng của Kim Thần Khang qua video sau đây.