Nhiều người nghĩ rằng bệnh trầm cảm là một triệu chứng tâm lý thông thường và không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên trong thực tế, trầm cảm là một tình trạng nguy hiểm. Để hiểu rõ hơn, mời bạn đến với câu chuyện của chị Tằng Thị Hương.