Suy nhược thần kinh được xem là tâm bệnh của xã hội hiện đại. Bên cạnh các biện pháp thông thường, hiện nay những sản phẩm thảo dược cũng mang lại lựa chọn phù hợp cho người bệnh mà rất an toàn với sức khỏe.