Tình trạng ngủ li bì từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối và sau đó không ngủ được nữa thì có phải là dấu hiệu của bệnh mất ngủ không? Hãy lắng nghe chi tiết tư vấn về dấu hiệu của bệnh mất ngủ từ chuyên gia Bùi Thị Mai Hiên qua video này.