Chứng mất ngủ được chia thành 3 loại, mất ngủ đầu giấc, mất ngủ giữa giấc, mất ngủ cuối giấc. Ngoài cách phân loại này còn có một cách phân loại khác đó là đánh giá chất lượng giấc ngủ Để hiểu rõ hơn, hãy lắng nghe phân tích của chuyên gia Lâm Tứ Trung.