Để chữa mất ngủ, rối loạn lo âu cần phối hợp biện pháp dùng thuốc với thay đổi lối sống. Để hiểu rõ cách điều trị mời bạn lắng nghe phân tích chi tiết của chuyên gia Trần Nguyên Ngọc và chuyên gia Phan Nguyên Huy qua video này.