Phương pháp sử dụng sản phẩm thảo dược thiên nhiên đang phát huy nhiều ưu điểm hơn cả cho sức khỏe thần kinh. Chia sẻ của ông Trần Văn Phúc (Bình Định): vượt qua mất ngủ, suy nhược thần kinh sau 4 tháng