Biểu hiện của bệnh trầm cảm là gì? Cách phân biệt trầm cảm với các bệnh thần kinh khác như thế nào? Hãy lắng nghe PGS.TS Dương Trọng Hiếu giải đáp qua video này.