Việc điều trị tình trạng rối loạn lo âu đòi hỏi người mắc phải tuân thủ các chỉ định trong một thời gian dài. Trong đó, sử dụng sản phẩm Kim Thần Khangà một phương pháp được các chuyên gia đánh giá cao bởi sự an toàn, hiệu quả.