Mất ngủ khiến cơ thể người bệnh mệt mỏi. Và câu hỏi bị mất ngủ uống thuốc gì tốt nhất là vấn đề mà nhiều người đang tìm câu trả lời.