Chữa mất ngủ kéo dài cần phối hợp nhiều biện pháp cả dùng thuốc và tâm lý trị liệu. Giải quyết vấn đề tâm lý kết hợp dùng thuốc sẽ cải thiện được tình trạng mất ngủ. Lắng nghe phân tích chuyên gia Lâm Tứ Trung và chuyên gia Bùi Thị Mai Hiên qua video sau.