Hiện nay để xác định một người có mắc bệnh mất ngủ hay không sẽ có bảng câu hỏi để đánh giá thời gian ngủ, chất lượng giấc ngủ từ đó đưa ra kết luận chính xác người đó có bị mất ngủ hay không?Lắng nghe câu trả lời của chuyên gia Lâm Tứ Trung qua video sau