Bệnh mất ngủ có 3 loại đó là mất ngủ thoáng qua, mất ngủ ngắn và mất ngủ mạn tính. Để hiểu rõ và dễ dàng phân biệt các dạng mất ngủ. Hãy lắng nghe chi tiết tư vấn của chuyên gia qua video này.