Bé 10 tuổi bị mất ngủ phải làm sao? Với trường hợp bé mới 10 tuổi, ngủ ít, khó đi vào giấc ngủ và khi đã ngủ rồi thì giấc ngủ nông không sâu giấc nên dùng thảo dược gì để cải thiện mất ngủ? Hãy lắng nghe câu trả lời của chuyên gia Lâm Tứ Trung.